jaunos pārtikas un lopbarības kartupeļus

«Vineta», «Solists» un citus dārza labumus. Iespējama piegāde Alūksnes un Gulbenes nov.

T. 26583261, 22024158