Pērk

...

visa veida automašīnas

ar vai bez TA. Samaksa tūlītēja.

Mob.t. 25578060

nelielas graudu dzirnavas.

Mob.t. 22017737

zeltu, sudrabu, monētas,

papīrnaudu, dzintaru, fotogrāfijas, dažādas senlietas.

T. 27299144

Iepērk DZĒRVENES.

Aizbrauksim paši pakaļ.

M.t. 29100239

Iepērk rudens ĀBOLUS sulai

- 4 centi/kg. Madonā, Saules ielā 63E (bijusī «Latsalta»). Iespējams transports.

M.t. 29174322

SIA «SENDIJA» pastāvīgi iepērk

lapukoku taru, malku, papīrmalku, cirsmas.

Mob.t. 29495199

...

Pērk aizaugušas zemes,

mežus, cirsmas, retināšanas. Sniedzam zāģēšanas un izvešanas pakalpojumus. Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas nov.

Mob.t. 29100239

...

...

automašīnas, busiņus un piekabes

ar defektiem vai pēc avārijas. Izsniedzam norakstīšanas sertifikātus. Mūsu transports.

Mob.t. 29239706

automašīnas.

Var piedāvāt arī bez TA. Samaksa tūlītēja, bezmaksas transports, dokumentu noformēšana.

T: 29382891

Pērk mežus ar zemi,

cirsmas.

Mob.t. 28692020

...

Zviedru investors pērk izstrādātus un daļēji izstrādātus mežus, kā arī lauksaimniecībā izmantojamu zemi.

Mob.t. 29399917

SIA “Muižnieks” pērk

mežā pie ceļa malku, papīrmalku, zāģbaļķus. Ātra apmaksa. Cirsmas un meža īpašumus. Pērk melnalkšņa un liepas zāģbaļķus, diam. no 22cm, gar. 2,50 un 3,10m, koef. 0,6, iepirkuma cena mežā pie ceļa € 34.

T. 29191819, Ojārs

Kokogļu ražotne Zeltiņu pagastā iepērk

lapu koku malku, garums 3m un nomales.

Mob.t. 26163736

...

SIA «Lauku Miesnieks» iepērk mājlopus. Augstas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.
Tel. 20207132

...

SIA “AIBI” iepērk liellopus, jaunlopus, aitas, kazas, zirgus, cūkas. Labas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.

T. 26142514, 20238990

...

...

..