Pērk

...

„Ieriķu Darbnīca” steidzami iepirks A un B klases OŠA zāģbaļķus un dēļus. Samaksa tūlītēja.

Zvanīt pa tālr. + 371 29144577 vai + 371 26454595

SIA «HEINORS» iepērk govis, buļļus, teles

dzīvsvarā par augstām cenām. Par gaļas lopiem ir piemaksa, par lopu daudzumu ir piemaksas. Svari. Samaksa tūlītēja. Transports bez maksas. Piemaksa bioloģiskām saimniecībām par lopiem.

M.t. 26344673

PSRS kapeikas,

jubilejas rubļus - par cenu 5 €/kg.

Mob.t. 27299144

Jauna ģimene pērk vecu, remontējamu lauku māju

vai mājas pamatus ar mežu un zemi (mežs var būt izcirsts, zeme - aizaugusi) Gulbenes-Apes pusē.

Mob.t. 27867767

...

Pērk vecu lauku māju ar zemi un mežu.

Mob.t. 28282021

veclaicīgas mēbeles,

skapjus, kumodes, bufetes, galdus, krēslus, dzintara izstrādājumus, sudrablietas, traukus, figūras un daudz ko citu par labu samaksu.

Mob.t. 26767097

Auto katalizatoru iepirkšana un pārstrāde.

Vislabākā iepirkuma cena.

Mob.t. 27129769

Pērk aizaugušas zemes, mežus, cirsmas, retināšanas.

Sniedzam zāģēšanas un izvešanas pakalpojumus. Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas nov.

Mob.t. 29100239

Gulbenē un mežā pie ceļa pērk:

bērza papīrmalku, skujkoka papīrmalku, visa veida taru, bērza finieri, apses klučus, melnalkšņa klučus, skujkoka baļķus, malku; zarus kaudzē šķeldošanai. Samaksa tūlītēja.

Mob.t. 26258878, 26447364

...

...

automašīnas, busiņus un piekabes

ar defektiem vai pēc avārijas. Izsniedzam norakstīšanas sertifikātus. Mūsu transports.

Mob.t. 29239706

automašīnas.

Var piedāvāt arī bez TA. Samaksa tūlītēja, bezmaksas transports, dokumentu noformēšana.

T: 29382891

Pērk mežus ar zemi,

var būt ar apgrūtinājumiem.

Mob.t. 29433000

...

Zviedru investors pērk izstrādātus un daļēji izstrādātus mežus, kā arī lauksaimniecībā izmantojamu zemi.

Mob.t. 29399917

SIA “Muižnieks” pērk

mežā pie ceļa malku, papīrmalku, zāģbaļķus. Ātra apmaksa. Cirsmas un meža īpašumus. Pērk melnalkšņa un liepas zāģbaļķus, diam. no 22cm, gar. 2,50 un 3,10m, koef. 0,6, iepirkuma cena mežā pie ceļa € 34.

T. 29191819, Ojārs

Kokogļu ražotne Zeltiņu pagastā iepērk

lapu koku malku, garums 3m un nomales.

Mob.t. 26163736

...

SIA ”SENLEJAS” pērk liellopus. Samaksa tūlītēja.

T: 65322454, 26190124, 26604491

...

SIA «Lauku Miesnieks» iepērk mājlopus. Augstas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.
Tel. 20207132

...

SIA “AIBI” iepērk liellopus, jaunlopus, aitas, kazas, zirgus, cūkas. Labas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.

T. 26142514, 20238990

...

...

..