Pērk

vieglās automašīnas,

var būt bez TA, neejoša, sista, ilgi nostāvējusi. Tiks izskatīti visi piedāvājumu. Samaksa uz vietas. Mūsu transports.

T: 20192255

Jauna Ģimene vēlas iegādāties īpašumu

lauku saimniecības izveidei. Piedāvājumā var būt lauku viensētas, aizauguši lauki un pļavas, jaunaudzes, izcirtumi un meži. Izskatīsim visus piedāvājumus.

Tālr. 27817171

...

motociklus

YAWA, DŅEPR, PANONIA, IŽ, MINSK, URAL u.c., to rezerves daļas; mopēdus RĪGA, STELLA, GAUJA (var būt izjaukti, bez dokumentiem). Samaksa tūlītēja.

Mob.t. 20200600

SIA pērk mežā pie ceļa

malku, taru un cita veida apaļkokus, kā arī zarus kaudzē šķeldošanai (arī zaļās skujas zarus). Tūlītēja apmaksa.

Tel. 25644380

Autokatalizatoru iepirkšana.

Analīzi veicam uz vietas. Vislabākā iepirkuma cena.

Mob.t. 27129769

Pērk mežus ar zemi;

cirsmas, izcirtumus. Cena līdz 20000 EUR par ha.

Mob.t. 29433000

automašīnas, busiņus un piekabes

ar defektiem vai pēc avārijas. Izsniedzam norakstīšanas sertifikātus. Mūsu transports.

Mob.t. 29239706

...

...

Šveices uzņēmums SIA «Swiss Eco» pērk visu veidu mežus. Augstas cenas visā Latvijas teritorijā.

Mob.t. 29245044

...

...