Piedāvā, meklē darbu

Vīrietis ar savu auto var palīdzēt

dažādos lauku darbos, malkas sagatavošanā, mežu kopšanā u.c.

Mob.t. 26968580

Vajadzīgi C un CE kategorijas autovadītāji

konteineru pārvadājumiem. Var būt pensionārs. Palīdzam uzsākt.

Mob.t. 29416349

Piedāvā darbu traktortehnikas vadītājam

un celtniekam remontdarbu veikšanai. Nodrošina ar dzīvojamo platību.

Mob.t. 29434878