Piedāvā, meklē darbu

...

Piedāvā darbu strādniekam lopkopībā,

var būt ģimene. Alkohola cienītājus lūdz neatsaukties.

Mob.t. 27819398

SIA «Brīvzemnieki»

Gulbenes novada Lizumā piedāvā darbu slaucējai/teļkopējai. Nodrošinam ar dzīvojamo platību.

Telefoni uzziņām: 29496714 vai 20232936